Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Tereny leśne Nadleśnictwa Międzyrzecz objęte są monitoringiem wizyjnym, zgodnie z Art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.1997 Nr 114 poz. 740) oraz Art. 23 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).

Administratorem danych osobowych jakie mogą powstać podczas monitoringu jest Nadleśnictwo Międzyrzecz ul. Poznańska 38 66-300 Międzyrzecz.