Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

 

4 obszary chronionego krajobrazu zajmujące około 6730  ha powierzchni nadleśnictwa:

Dolina Strugi Jeziornej pow.5708 ha w tym w granicach nadleśnictwa  -    920 ha

Dolina Obry  - pow. 10 092 ha w tym  w granicach nadleśnictwa  -  4141 ha

Rynna Paklicyi Ołoboku  pow. 20 533 ha w tym  w granicach nadleśnictwa- 1 646 ha                      

Dolina Warty i Dolnej Noteci  - pow. ogólna 33 888 ha w tym  w granicach  nadleśnictwa - 31 ha