Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Międzyrzecz
Nadleśnictwo Międzyrzecz
+48 95-741-23-66
+48 95 741-2435

ul. Poznańska 38

66-300 Międzyrzecz

Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzecz
Jerzy Pawliszak
957427703
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzecz
Andrzej Meissner
957427704
Główny Księgowy
Zbigniew Jakimczuk
95-742-77-05
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Skomra
957427708

Dział Gospodarki Leśnej

Justyna Krupa
stanowisko ds. hodowli lasu
Tel.: 95-742-77-10
Alicja Zduńska
stanowisko ds. sprzedaży
Tel.: 95-742-77-14
Barłomiej Dudek
stanowisko ds. użytkowania lasu
Tel.: 95-742-77-13
Rafał Kwiatkowski
stanowisko ds. stanu posiadania
Tel.: 95-742-77-11
Marcin Pacia
stanowisko ds. ochrony lasu
Tel.: 95-742-77-12
Adam Jagoda
stanowisko ds. marketingu
Tel.: 95-742-77-25
Wiesław Szymaszek
Specjalista słuzby leśnej
Tel.: 733-467-216

Stanowisko ds. pracowniczych

Małgorzata Jakimczuk
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 95-742-77-07

Posterunek Straży Leśnej

Zbigniew Jagoda
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 95-742-77-21, 607-652-345
Tadeusz Zieliński
Strażnik Leśny
Tel.: 603-754-682

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Alicja Maslak
Starsza Księgowa
Tel.: 95-742-77-19
Justyna Pisera
Starsza Księgowa
Tel.: 95-742-77-17
Joanna Stachecka
Starsza Księgowa
Tel.: 95-742-77-16
Elżbieta Buczkowska
stanowisko ds. finansowo-kasowych
Tel.: 95-742-77-18
Anna Kozłowska
Starsza Księgowa
Tel.: 95-742-77-15

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Dariusz Skarżyński
Sekretarz
Tel.: 95-742-77-06
Kazimierz Stanny
Specjalista
Tel.: 95-742-77-09
Anna Jędrasiak
Starszy referent ds. administracji
Tel.: 95-741-23-66
Mateusz Turczyn
Starszy Referent ds. administracyjnych
Tel.: 95-742-77-09
Irena Palczak
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 95-741-23-66

Administrator systemu informatycznego

Rafał Gasper
Administrator SILP
Tel.: 95-742-77-30

Rzecznik Prasowy Nadleśnictwa Międzyrzecz

Andrzej Meissner
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzyrzecz
Tel.: Tel. +48 95 742 77 04, +48 607 652 351