Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka edukacyjna

       

Działalność edukacyjna Nadleśnictwa Międzyrzecz  kierowana jest przede wszystkim do zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracownicy nadleśnictwa prowadzą bezpłatne zajęcia edukacyjne w terenie na Ścieżce Edukacyjnej "Głębokie" oraz  w izbie edukacyjnej zlokalizowanej przy Nadleśnictwie Z przyczyn organizacyjnych wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie oraz ustalenie treści i terminu prowadzonych zajęć.

W celu uzyskania informacji lub dokonania rezerwacji, zainteresowane osoby proszone są o kontakt: miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl lub tel. +48 95 741 23 66

 

 Różnorodność ekosystemu oraz dostępność kompleksów leśnych przez okres całego roku, sprawia iż przydatność Naszego terenu do celów edukacyjnych jest bardzo wysoka. Dużym atutem jest również posiadana przez Nadleśnictwo Międzyrzecz i Rezerwat Przyrody Nietoperek – Ścieżek Dydaktycznych o charakterze przyrodniczo leśnym .

                Fot.1 R.Kwiatkowski Ściezka Dydaktyczna „Ile mamy lasów"

               Fot.2 R.Kwiatkowski Ścieżka Dydaktyczna „Zegar słoneczny"

               Na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz znajdują się następujące obiekty edukacji :

a)     Ścieżka dydaktyczna przy Nadleśnictwie Międzyrzecz

               Tematyka – zwiedzający poznają funkcję lasu, znaczenie dla ludności oraz  wybrane zagadnienia z ochrony lasu, ochrony przyrody, łowiectwa i hodowli lasu.

               Rok tworzenia ścieżki – 2000 r.

               Ilość przystanków – 27 ;

               Długość ścieżki – 200 m (ścieżka zlokalizowana jest przy siedzibie Nadleśnictwa Międzyrzecz)

               Orientacyjny czas zwiedzania 1,5 – 2 godzin

               Kształt ścieżki – pętla (rozpoczęcie i koniec w tym samym miejscu)

               Wyposażenie – tablice, wiata, ławki, miejsce na ognisko.

               Średnioroczna frekwencja około 450 osób .

Ze względu na umiejscowienie ścieżki, oraz jej zakres tematyczny  jest to najważniejszy obiekt edukacyjny w Nadleśnictwie.

b)    Szkółka leśna w leśnictwie Popowo oddział 232b pow. 6,44 ha z 30-40 gatunkami drzew i krzewów.

               Tematyka – zapoznanie się z produkcją drzew leśnych,  rozpoznawanie poszczególnych gatunków drzew.

               Orientacyjny czas zwiedzania 2 – 3 godziny

               Dojazd we własnym zakresie autokarem

               Wyposażenie – ławo-stoły, wiata, miejsce na ognisko

               Średnioroczna frekwencja około 200 osób .

Zakres tematyczny skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjum.

 

c)     Ścieżka Przyrodniczo – Historyczna „NIETOPEREK"

Tematyka ścieżki obejmuje budowę morfologiczną terenu , różnorodność świata roślin i zwierząt oraz poznanie zasad funkcjonowania fortyfikacji MRU.

Rok utworzenia – 2001

Ilość przystanków – 9

Długość – 4,5 km

Orientacyjny czas zwiedzania 4 –6 godz.

 

W październiku 2004 roku została oficjalnie otwarta „Leśna Klasa", w której można prowadzić zajęcia edukacyjne związane z Edukacją Leśną Społeczeństwa.

Wyposażenie „Leśnej Klasy" w tablice poglądowe, naturalne eksponaty, sprzęt audiowizualny pozwala na prowadzenie lekcji w sposób bardzo przystępny dla dzieci i młodzieży.

          Fot.5 A.Meissner „Uroczyste otwarcie Leśnej Klasy"

 

 

        

 

          

 

Serdecznie Zapraszamy Do Odwiedzenia Ścieżki Dydaktycznej Oraz Wysłuchania Prelekcji W Naszej „Leśnej Klasie"

Tel. kontaktowy 95 741-23-66 

 

 

Rezerwacja wiaty na ścieżce edukacyjnej "Głębokie" - <dokumenty-zgłoszenie>