Lista aktualności Lista aktualności

PORZĄDKOWANIE Z MIŁOŚNIKAMI MRU

     W dniach 19 oraz 20 października grupa miłośników MRU zrzeszonych w stowarzyszeniu „Panzerwerk 7” wykonała prace społeczne wokół obiektów grupy warownej Schill. W akcji uczestniczyły 32 osoby, które zbudowały grodzenie bunkru (panzerwerk) „757” oraz porządkowały tereny przyległe. Nad przebiegiem akcji czuwali Pan Zbigniew Binkowski (stowarzyszenie „Panzerwerk 7”) oraz Komendant Straży Leśnej Pan Zbigniew Jagoda (Nadleśnictwo Międzyrzecz).